Skip to content

Państwowa Inspekcja Pracy – jak uzyskać pomoc?

 Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem odpowiedzialnym za kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje wypełnianie obowiązków przez pracodawców.

PIP kontroluje pracodawców w zakresie ich obowiązków, takich jak wypłacanie wynagrodzeń, przestrzeganie czasu pracy i urlopów, ochrona praw kobiet, zatrudnianie osób niepełnosprawnych i młodocianych, a także kontrola przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy prowadzą również dochodzenia w sprawie wypadków przy pracy.

Jeśli uważasz, że twój pracodawca narusza twoje prawa, możesz złożyć na niego skargę. 

Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje w Biuletynie Informacji Publicznej okręgowe inspektoraty i ich oddziały terenowe, które udzielają bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy. Inspekcja pracy porady prawne udzielane są przez specjalistów Inspekcji Pracy na wniosek indywidualnych przedsiębiorców, pracowników, związków zawodowych i innych organizacji. Specjaliści udzielają porad w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, warunkami pracy, zabezpieczeniem społecznym i bezpieczeństwem pracy.

W większości przypadków skargę należy złożyć osobiście w Państwowej Inspekcji Pracy. Można ją jednak również przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Państwowa Inspekcja Pracy ma określone terminy kontroli i powiadamiania o ich wynikach; jeśli jednak jesteś ofiarą molestowania seksualnego lub innych form molestowania w miejscu pracy, masz prawo do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie.

3 komentarze

 1. Teresa
  10 czerwca 2022 @ 15:12

  Bardzo się cieszę, że mogę teraz bez problemu uzyskać pomoc z Inspekcji Pracy.

  Szukałam sposobu na uzyskanie pomocy w poszukiwaniu pracy, ale nigdy nie sądziłam, że będzie to takie proste. Myślę, że od tej pory Inspekcja Pracy stanie się ważną częścią mojego życia, ponieważ nie chcę przegapić niczego, co mogłoby mi pomóc w znalezieniu nowej pracy.

 2. Jan
  10 czerwca 2022 @ 15:13

  Pracownicy firmy są bardzo pomocni i udzielają mi wszystkich potrzebnych informacji.

  Jestem bardzo zadowolony z możliwości uzyskania pomocy od Inspekcji Pracy w czasie, kiedy najbardziej jej potrzebuję.

 3. Adam
  10 czerwca 2022 @ 15:14

  Od jakiegoś czasu szukam nowej pracy i trudno jest znaleźć odpowiednią. Inspekcja Pracy pomogła mi znaleźć odpowiednią firmę, w której mógłbym pracować.

Dodaj komentarz