Skip to content

Urząd Miejski Gliwice: lokalna obsługa decyzji podatkowych

 Zawsze, gdy jest się podatnikiem, ważne jest, aby śledzić decyzje podejmowane przez rząd. Decyzje te są przeznaczone dla wszystkich osób, które są podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli otrzymuje własny egzemplarz decyzji. Wskazany w niej podatek określany jest w jednej kwocie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie osobno dla każdego z nich.

Podobnie jak w latach ubiegłych, decyzje podatkowe będą dostarczane przez Urząd Miejski Gliwice w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godziny 20.00. Pracownicy Urzędu Miasta przynoszący przesyłki nie są upoważnieni do przyjmowania wpłat podatkowych.

W przypadku nieobecności adresata pracownicy podejmą kilka prób skutecznego doręczenia decyzji (ze względu na stan epidemii wyłączono możliwość awizowania przesyłek i odbierania ich w urzędzie).

Aby ułatwić Ci życie, wprowadzono system płatności elektronicznych, który umożliwia dokonywanie płatności przy użyciu jednego numeru rachunku bankowego. To nowy, wygodny sposób opłacania rachunków, kupowania produktów i usług oraz regulowania swoich zobowiązań.

System oparty jest na profilu zaufanym z wykorzystaniem Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Księgowej GEPAR. Za jego pomocą możesz dokonywać płatności w urzędach pocztowych lub innych placówkach świadczących takie usługi, poprzez profil zaufany z wykorzystaniem Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Księgowej GEPAR.

Jak to działa? Proces jest bardzo prosty: wypełniasz wymagane informacje dotyczące numeru rachunku bankowego, imienia i nazwiska posiadacza rachunku i klikasz na przycisk “Zapłać”. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo SMS z linkiem potwierdzającym, z którego można dowiedzieć się, czy zamówienie zostało zrealizowane pomyślnie, czy też nie.

3 komentarze

 1. Leszek
  20 lipca 2022 @ 11:13

  Cieszę się, że miasto Gliwice ma tak sprawny i funkcjonalny system podatkowy. Działa on na korzyść mieszkańców, a wszystkim osobom, które zajmują się tą dziedziną dziękuję za wyróżniającą się pracę.

 2. Bartek
  20 lipca 2022 @ 11:14

  Miasto Gliwice ma świetny system podatkowy, który jest łatwy w obsłudze.

  Wszystkim osobom, które zajmują się tą dziedziną dziękuję za wyróżniającą się pracę.

 3. Jarek
  20 lipca 2022 @ 11:16

  W swojej historii Miasto ma dbałość o swoich mieszkańców i widać to po tym, jak opracowało system podatkowy, dzięki któremu każdy może łatwo zrozumieć, za co jest obciążany, ile to kosztuje i ile pieniędzy zostanie od niego pobrane.

  Jestem zadowolony z tych działań.

Dodaj komentarz