Skip to content

Nie tylko od święta, mamy są uprawnione do świadczeń ZUS-u

Kiedy rodzi się dziecko, matka zwykle zostaje z nim w domu. Jeśli jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, może otrzymać zasiłek macierzyński. Jego długość zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie. Część urlopu macierzyńskiego matka może wykorzystać jeszcze przed urodzeniem dziecka, jednak nie dłużej niż 6 tygodni – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka matki mogą liczyć na szereg świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, takich jak zasiłek macierzyński ZUS czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane potocznie świadczeniem “Mama 4 plus”. Świadczenie to ma na celu pomoc rodzicom, którzy mają dzieci do lat czterech i wychowują je samotnie lub z innymi członkami rodziny niż rodzice. Wysokość tego świadczenia obliczana jest na podstawie dwóch części: 80% przeciętnego wynagrodzenia i 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto – informuje Krystyna Michałek.

W przypadku urodzenia bliźniąt okres zasiłku macierzyńskiego wydłuża się do 65 tygodni, a w przypadku trojaczków – do 67 tygodni. Jeśli dzieci jest więcej, okres ten może trwać nawet 71 tygodni.

Ze statystyk ZUS wynika, że matki częściej korzystają z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. w naszym województwie ponad 7,6 tys. kobiet pobierało zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, a 10,1 tys. za okres urlopu rodzicielskiego. Tylko 179 mężczyzn zdecydowało się na urlop macierzyński, a 70 na urlop rodzicielski – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane wyłącznie dla matki. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ojciec może przejąć w tym czasie opiekę nad noworodkiem. Jeśli matka chce zrezygnować z zasiłku i wcześniej wrócić do pracy, może to zrobić po 14 tygodniach od porodu, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony ojciec dziecka.

Po tym okresie oboje rodzice mogą przejść na urlop rodzicielski. Trwa on maksymalnie 32 tygodnie lub 34 tygodnie w przypadku porodu mnogiego. Urlop ten przysługuje również w przypadku adopcji dziecka. Może on być wykorzystany w całości, jednorazowo przez jednego z rodziców lub jednocześnie, przy czym każde z rodziców może wziąć 16 lub 17 tygodni urlopu.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia/dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczona przed urodzeniem dziecka przebywała na zwolnieniu lekarskim, zasiłek macierzyński będzie wypłacany od tej samej podstawy wymiaru, od której wypłacany był zasiłek chorobowy. W regionie najwyższy miesięczny zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS przekraczał 16 tys. zł brutto.

W przypadku, gdy ubezpieczonej przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, może ona otrzymać zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres odpowiadający liczbie tygodni określonej poniżej.

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za:

okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka;

8 tygodni w przypadku urodzenia co najmniej dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie;

3 tygodnie w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie;

w przypadku, gdy ubezpieczona jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, wypłaca się co najmniej 9 tygodni.

Jeśli zrezygnowałaś z urlopu rodzicielskiego, to możesz ubiegać się o jednorazowe wyrównanie pobieranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru. Podstawą tego obliczenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich trzech miesięcy przed datą rezygnacji lub w przypadku udzielenia urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze lub przez okres 60% podstawy wymiaru (tj. co najmniej 26 tygodni).

Aby ubiegać się o takie wyrównanie, należy złożyć wypełniony wniosek wraz z kopiami wszystkich dokumentów potwierdzających rezygnację z urlopu rodzicielskiego.

Jeśli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego – pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy – wynosi mniej niż 1000 zł (czyli jest niższa niż świadczenie rodzicielskie), zasiłek macierzyński zostanie podwyższony o 1000 zł.

5 komentarzy

 1. Karol
  26 maja 2022 @ 11:08

  Cieszę się, że mamom przysługuje szereg świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych.

  To dla mnie ważne, by mamy miały dostęp do świadczeń, na które zasługują, zwłaszcza jeśli chodzi o emeryturę.

 2. Alina
  26 maja 2022 @ 11:09

  Wiem, że niełatwo jest być mamą, zwłaszcza gdy trzeba jednocześnie dbać o rodzinę i pracować. Trudno jest mieć poczucie, że robi się wszystko, co możliwe dla swoich dzieci, ale cieszę się, że są pewne świadczenia, które mogą w tym pomóc.

 3. Jola
  26 maja 2022 @ 11:10

  Ciężko pracowałyście przez całe życie, a teraz nadszedł czas, aby otrzymać pewne świadczenia.

 4. Franek
  26 maja 2022 @ 11:11

  Cieszę się, że mamom przysługuje szereg świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala im to nie tylko na wzięcie wolnego w pracy i opiekę nad dziećmi, ale także zapewnia im stabilność finansową po powrocie na rynek pracy. Uważam, że to wspaniale, że doceniamy znaczenie matek w naszym społeczeństwie!

 5. Kasia
  26 maja 2022 @ 11:12

  Super, że mamom przysługuje szereg świadczeń z ubezpieczenia społecznego, takich jak renta rodzinna czy renta inwalidzka. Cieszę się, że mogą korzystać z tych programów i mam nadzieję, że wiedzą, jak ważne jest korzystanie z nich.

Dodaj komentarz