Skip to content

Interpretacja podatkowa – może być indywidualna

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Podatkową.

Interpretacja udzieli Ci odpowiedzi, czy prawidłowo stosujesz przepisy podatkowe, np. czy zgodnie z prawem przysługują Ci ulgi podatkowe lub, czy możesz z nich skorzystać w przyszłości.

Informacja podatkowa uzyskiwana jest przez podatnika, który nie jest pewien, czy prawidłowo stosuje przepisy prawa w odniesieniu do konkretnej kwestii, np. ubiegania się o ulgi podatkowe lub odliczenia.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej może wystąpić jedna lub kilka zainteresowanych osób.

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o interpretację podatkową, jeżeli ma prawo do złożenia takiego wniosku.

Osoba prawna może wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową, jeżeli jest uznana za podatnika na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu.

Inny podmiot może złożyć wniosek o interpretację podatkową, jeśli jest uznany za podmiot składający deklarację na podstawie odpowiednich przepisów niniejszego Kodeksu.

Termin na wydanie interpretacji wynosi 3 miesiące. Do tego terminu nie wlicza się jednak okresu oczekiwania między ewentualnym wystąpieniem organu z wnioskiem a jego uzupełnieniem przez wnioskodawcę. Oznacza to, że jeśli interpretacja nie zostanie wydana w ustawowym terminie, oznacza to, że Twoje stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe – zostanie to uznane za milczącą interpretację.

Wydana interpretacja podlega kontroli sądowej. Jeśli chcesz ją zaskarżyć, w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji złóż skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby. Skargę możesz złożyć za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

Informujemy, że ewentualne zmiany lub uchylenie interpretacji, o których zostaniesz poinformowany, nie spowodują dla Ciebie negatywnych skutków wstecznych. Urząd skarbowy lub urząd celny poinformuje Cię w drodze postanowienia o zmianie, lub uchyleniu interpretacji indywidualnej.

W takiej sytuacji urząd skarbowy lub celny nie będzie wszczynał postępowania karno-skarbowego i nie będzie naliczał odsetek za zwłokę. Dotyczy to również sytuacji, gdy interpretacja nie została uwzględniona przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej.

3 komentarze

 1. Krystian
  28 czerwca 2022 @ 14:35

  Zgadzam się, że indywidualna interpretacja podatkowa funkcjonuje w naszym kraju. Mamy wykształconych i dobrze funkcjonujących prawników, którzy mogą udzielić Ci porady, jak zinterpretować Twoją osobistą sytuację podatkową.

 2. Bożena
  28 czerwca 2022 @ 14:36

  Moim zdaniem, największą zaletą indywidualnej interpretacji podatkowej w naszym kraju jest to, że działa sprawnie.

  W stanie, w którym powszechne jest stosowanie indywidualnej interpretacji podatkowej, ważne jest, aby każdy adwokat był dobrze wykształcony i posiadał wysokie umiejętności w tej dziedzinie prawa.

 3. Wiktoria
  28 czerwca 2022 @ 14:39

  Mamy wiele przepisów dotyczących indywidualnej interpretacji podatkowej, które zmuszają ludzi do płacenia więcej niż powinni. Dlatego tak ważna jest uważam, odpowiednia pomoc ze strony prawnika, który pomoże Ci poruszać się wśród tych skomplikowanych przepisów.

Dodaj komentarz